Yazılım Dünyasında 2020 Trendleri

Credit: https://unsplash.com/@karlp

Yıl sonları; geçmiş seneye ait muhasebe, gelecek seneye ait planlama ve tahminler için güzel zamanlar. Son birkaç yıldır İçerik Bulutu dijital pazarlama alanında konunun uzmanlarına sorarak gelecek senenin öngörülerini yayımlıyor. İçerik Bulutu’nun bu seneki raporunu görünce “Neden yazılım ekosistemi için benzer bir çalışma yok ki?” diye sorguladım. Akabinde bizzat veya sosyal medyadan tanıdığım yazılım ve ilişkili alanlarda uzman kişilere ulaşarak müsait olanlardan 2020 yılındaki yazılım trendleri hakkında öngörülerini yazmalarını rica ettim. (Elbette ülkemizde bu konularda uzman çok sayıda değerli kişi var. Format gereği hepsine soramadım. Bunun yanında ulaştığım bazı arkadaşlar da yıl sonu/yıl başı yoğunluklarından ötürü mazeret beyan etti.)

Son dönemin yazılımla alakadar gözde teknolojilerini de rapora dahil etmeye çalıştım (mesela akademisyenler Zeki Seskir’e kuantum bilgisayarları, Ayyüce Kızrak’a yapay zekâyı sordum).

Ben bir yandan dönüşleri beklerken Tarık Çayır, bu çalışmayı e-kitap halinde yayımlamayı ve PDF formatı için tasarım yapmayı teklif etti. Memnuniyetle kabul ettim elbette.

Bu arada rapor demişken -yazarlara da baştan ifade ettiğim gibi- akademik ve formal bir çalışma değil, daha ziyade blog üslubunda diyebilirim.

Son olarak bu çalışma için vakit ve emek harcayan yazarlar Ahmet Usta, Arda Çetinkaya, Ayyüce Kızrak, Burak Selim Şenyurt, Fatih Hayrioğlu, Gökhan Topçu, Görkem Çetin, Hüseyin Mert, Kıvılcım Hindistan, Selçuk Ermaya, Serhat Can, Uğur Umutluoğlu, Zeki Seskir’e ve çalışmayı e-kitap haline getiren Tarık Çayır başta olmak üzere katılan katılamayan herkese çok teşekkür ediyorum.

Not: Yazarlar alfabetik olarak sıralanmıştır.

Tasarım: Tarık Çayır
Derleyen: Muhammed Hilmi Koca
Editöryel Son Okuma: Gökhan Topçu

PDF dosyasını şuradan indirebilirsiniz(giriş kısmını burada okumuş olduğunuz için direkt öngörüler kısmına geçebilirsiniz):

--

--

--

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhammed Hilmi Koca

Muhammed Hilmi Koca

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

More from Medium

SHOWGO, The next generation of Music Life

REFIT, How do we work?

Introducing DaoSwap

An Analysis of Four Projects in the Development of Decentralized Storage